• Dec 26 2022 - 09:55
  • 278
  • Mütaliə zamanı : 2 minute(s)
Həzrəti Fatimənin (s) şəhadəti münasibətilə tədbir keçirildi

Həzrəti Fatimənin (s) şəhadəti münasibətilə tədbir keçirildi

Iyirmi dörd dekabr tarixində Şəhriyar Mədəniyyət Evində Həzrət Zəhranın (s) şəhadət mərasimi yüzlərlə pərəstişkarın iştirakı ilə keçirilib. İranın möhtərəm səfiri bu tədbirdə iştirak etmişdir

Həzrəti Fatimənin (s) şəhadəti münasibətilə tədbir keçirildi

Iyirmi dörd dekabr tarixində Şəhriyar Mədəniyyət Evində Həzrət Zəhranın (s) şəhadət mərasimi yüzlərlə pərəstişkarın iştirakı ilə keçirilib. İranın möhtərəm səfiri bu tədbirdə iştirak etmişdir. İran Mədəniyyət mərkəzinin sədri cənab Purmərcan bu mərasimdə tamaşaçıları salamlayaraq dedi:

Fatimeyi Zəhra haqqında danışmaq çox çətindir. Fatimənin xarakteri bütün müsəlman və hətta qeyri-müsəlman qadınlar üçün mükəmməl nümunədir. Bu unikal xarakterə Şəbi -Qədr adı verilib və bu, bu xanımın böyüklüyünü göstərir, çünki Leylətül Qədr özü bir başdır və onu Şəbi Qədr adlandırmaq onu tanımaq üçün hələ çox yolumuz olduğunu göstərir.

Həzrət Peyğəmbərin və Əlinin (ə) Həzrət Fatimə haqqında söylədiyi sözlər başqa insanlar haqqında deyilməmişdir və o, nübüvvətlə imamət arasında əlaqə idi və Əmirəlmöminindən sonra bütün imamlar onun nəslindəndir və qısa ömürdə ona belə bir mövqe verildi. O, İlahiyə tərəf seyrə çox tez çatdı.

Ziyarət kitabında ona “imtanah olumuş” kəlməsi ilə xitab edir bu da Uca Allahın da peyğəmbərlər kimi dünyaya gəlməmişdən əvvəl imtahan olunduğunu göstərir. Bu onu göstərir ki, Həzrət Fatimənin ancaq səbrlə edə biləcəyi bir missiyası var, çünki Fatimeyi-Zəhranın başına gələn müsibətlər Zeynəb Kübranın müsibətlərindən heç də az deyildi, lakin hər iki şəxsiyyət öhdəsindən gələ bildi və bu missiyanı səbirlə yerinə yetirdilər. Bu, İslam aləmində başımıza gələn problem və müsibətlər qarşısında məyus olmamaq və o İmamın yaxşı bir yolçusu olmaq üçün hamımız üçün böyük bir dərsdir.

Bu proqramın davamında Azərbaycanın beş məşhur məddahı mədhiyyə və təriflər səsləndirdilər.

Proqramın sonunda cənab Seyid Mehdi Mirsalam həzrətin xasiyyəti haqqında çıxış etdi. O dedi: Allahın Quranda Fatiməyə verdiyi əzəmət çox yüksəkdir və Quranın on yerində zikr edilmişdir, 6 ayə birinci, 4 ayə isə ikinci yerdədir. Bu ayələrdən biri Təthir ayəsidir. Digər ayə isə Mübahilədir. Qadınlar arasında Mübahilə məsələsində yalnız Həzrət Zəhra iştirak edirdi. Bu irad ediləcək olan rəvayətlər deyil, Allah Qurani-Kərimdə Mübahilə məsələsini bildirmişdir.

Başqa bir ayədə Allah öz Peyğəmbərinə salavat göndərir ki, mən səndən əvvəl heç kəsə vermədiyim bir şeyi sənə verəcəyəm, o da Kövsərdir. Kövsər Həzrət Zəhra ilə eynidir. Ondan çox bərəkətli bir nəsil gələcək. Heç bir peyğəmbərə bu verilməyib. O, xalis xeyirxahdır. Başqa bir yerdə deyir ki, “Biz Adəmi imtahana çəkdik, lakin o, bacarmadı və biz onda lazım olan əzm və səyi görmədik, ona görə də cənnətdən qovuldu”. Sonra deyir: “Biz Cəbraili göndərdik və Ərşdə ona bir neçə kəlmə göstərdik və Adəmə dedilər ki, bu beş kəlmə ilə Allahdan bağışlanma dilə və bu beş kəlmədən biri də Həzrət Zəhranın mübarək adıdır”.

Sonda cənab Mirsalam dedi: Həzrət Zəhranın örnək olmasının bir çox səbəbi var və ən mühüm səbəbləri Qurani-Kərimin ayələrində tapmaq olar. Allah hamımızı o Həzrətin yolunu gedənlərdən qərar versin.

baku Azerbaijan

baku Azerbaijan

Şəkillər

Öz rəyinizi yazın.

:

:

:

: