Mazandaran musiqisi

Mazandaran musiqisi

Mazandaran musiqisi

Mazandaran musiqisinin coğrafi ərazisinə Mazandaran əyalətindən əlavə, ölkənin Semnan, Gülüstan və Tehran vilayətlərindəki olan bəzi digər ərazilər də daxildir. Bu yolla Əlborzun hər iki tərəfindəki sakinlərin əksəriyyəti Mazandaran musiqisindən həzz alır. Bu coğrafi ərazi etnik mənsubiyyət baxımından da çox müxtəlifdir. Mazandaranın şərqində türkmən  və Xorasani  musiqisi, Mazandaranın qərbində isə Gilan  musiqisinin təzahürləri var. Mühacir tayfalarının hər biri Mazandaranın bəzi bölgələrinin musiqisinə təsir göstərmişdir. Mazandaran musiqisini ümumi bölgüdə üç hissəyə bölmək olar: Mərkəzi Mazandaran musiqisi, Şərqi Mazandaran musiqisi və Qərbi Mazandaran musiqisi. Əliabad Kətul musiqisi Mazandaranın musiqisi hesab edilsə də, Gülüstan vilayətinin ərazisində yerləşir. Qodari musiqisi fərqli üsluba malik olsa da, Behşəhrdə Qənbərabadın mərkəzindən fərqləndirilə bilər, lakin Şərqi Mazandaranda musiqinin fərqli variantı sayıla bilər.

 

Ad Mazandaran musiqisi
Ölkə İran

:

:

:

: